Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Geometriska objekt

Skanskvarnsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

arbete vecka 11, 12 och 13

Geometriska objekt

begrepp att kunna använda i beskrivningar

linje stråle, strecka, parallella linjer, fyrhörning (tetragon) femhörning(pentagon) sexhörning (hexagon)

parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, triangel

cirkel medelpunkt radie diameter

rätblock kub pyramid cylinder kon klot

 

Utöver undervisning i klassrummet i form av filmer direkt kopplade till området och läromedlet bygger vi en kub, parar ihop begrepp med artefakter och arbetar med kooperativt lärande: en ska bort och Huvuden ihop


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback