Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Det osynliga barnet - 14B vt 2022

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Under några veckor (ca 6-9) ska vi arbeta med texten Berättelsen om det osynliga barnet, som är skriven av Tove Jansson. Novellen handlar om Ninni som är osynlig när hon kommer till muminfamiljen men allt eftersom tiden går blir hon mer och mer synlig. Förutom att ni ska få lyssna på och läsa novellen finns det också uppgifter till texten som ni ska svara på. Det är frågor som handlar om själva texten, alltså mer läsförståelsefrågor och dels frågor som baseras på mer reflektion och egna tankar. Svaren på frågorna skrivs på dator. Vi kommer också att skriva insändare med utgångspunkt i novellens tema: barns rättigheter.

Syfte och kopplingar till läroplanen

 

Redovisning av kunskaperna:

Förutom att ni ska få läsa novellen finns det också uppgifter till texten som ni ska svara på. Det är frågor som handlar om själva texten, alltså mer läsförståelsefrågor och dels frågor som baseras på mer reflektion och egna tankar från er.

 På detta arbetsområde blir ni bedömda på två delar.

  1. Svaren på frågorna . Det är viktigt att ni försöker svara så utförligt som möjligt på frågorna till texten för att visa att ni kan tolka texter och förklara varför ni tycker som ni gör
  2. Din insändare.

 

 

Hör Tove Jansson läsa på berättelsen.

http://svenska.yle.fi/arkivet/artikkelit/tove_jansson_laser_ur_det_osynliga_barnet_105409.html#media=105408


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Svenska LGR 11 Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback