Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ANLANL0

Anläggning- Gröna ytor

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Anläggning- Gröna ytor

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Anläggningsarbeten för gröna ytor, till exempel anläggning av gräsmatta.
 • Skötsel och underhåll av gröna ytor och planteringar.
 • Marklagrens uppbyggnad och jordarters egenskaper.
 • Arbetsgången vid anläggning av yta för betongmarksten.
 • Dimensionering och val av material, till exempel betong och natursten, vid trädgårdsanläggningar.
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Olika ekologiskt hållbara lösningar inom trädgårdsanläggning och skötsel.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill och sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mb4
MB2
MB1
MB3
Mb5