Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Filmrecension

Hedängskolan F-6, Sandviken · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Ni tittar på film och arbetar med att skriva en filmrecension. Recensionen skrivs enskilt som en löpande text utifrån givna frågeställningar som en extrauppgift.

Vad du bör ha i din filmrecension:    

 • Titeln       
 • Filmens genre (drama, science fiction, action, äventyr, fantasy, etc.)    
 • Handling: Vad händer i filmen? Ge en kort beskrivning av filmen, utan att säga hur den slutar.
 • Karaktärer: Välj en eller två av huvudkaraktärerna. Vilka är dom? Hur är dem? Hur får de dig att känna?
 • Din egen åsikt om filmen: Gillade du filmen? Varför, varför inte?  
 • Vilken var den bästa delen av filmen? Varför valde du den delen?    
 • Skulle du rekommendera den här filmen? Till vilken sorts människor? Varför?

 

      

 

 

 

 • Mall för filmrecension:

  Rubrik (filmens titel)

  Inledning

  Börja med att berätta vad filmen heter och vem som har regisserat den.

  Vilken typ/genre tillhör filmen?

  Handling

  Berätta kort vad filmen handlar om. När och var utspelas handlingen. Händer det i nutid eller är det något som har hänt för länge sedan. Är handlingen på någon speciell plats, något land eller någon annanstans? 

  Tema

  Har filmen något/några speciella teman? Till exempel; kärlek, hat, sorg, lycka, saknad.

  Karaktärer

  Vilka karaktärer finns med i filmen? Vem är huvudpersonen? Beskrivhuvudpersonen, utseende, egenskaper, personlighet mm.

  Vilka andra viktiga karaktärer förekommer i filmen? Beskriv någon/några av dem, utseende, egenskaper, personligheter mm.

  Finns det goda/onda karaktärer i filmen? Om ja, vad fick dig att välja just denna/dessa karaktärer?

  Miljön

  Var utspelar sig filmen? Hur ser det ut? Varför tror du att filmskaparen valt just denna/dessa platser? 

  Tiden

  När utspelar sig filmen? Är det dåtid eller nutid? Utspelar sig filmen under någon speciell tidsperiod?

  Språket

  Vad använder de för språk i filmen? Använder de olika språk? Är språket enkelt och kortfattat eller är svårt och krångligt? Hur pratar personerna med varandra i filmen, trevliga, otrevliga?

  Filmteknik

  Finns det någon ”berättarröst” i filmen? Hur är filmen uppbyggd? Börjar den spännande, sorgligt, humoristiskt. Finns det några vändpunkter? Blir de mer och mer spännande? Är det ett sorgligt eller lyckligt slut på filmen?

  Sammanfattning

  Vad tyckte du om filmen och varför tyckte du det? Vilka känslor eller tankar väckte filmen hos dig? Vad tyckte du var bra och dåligt i filmen? Tror du att det finns något speciellt budskap i filmen, vill filmskaparen förmedla något till oss tittare genom filmen? Tyckte du att filmen var sevärd och skulle du kunna rekommendera andra att se den?

   

  Genomförande av lektionen

  -Vi ser filmen "Mucize". 

  -Diskuterar handlingen och framför åsikter.

  -Går genom hur man skriver en filmrecension, vad som ska finnas med och hur den ska struktureras.

  -Tittar på några exempel på hur en recension är skriven.

  -Skriver enskilt en filmrecension som ska vara 300-500 ord.

  Bedömning

  Du bedöms utifrån innehåll och språk

  -Du följer instruktionen och din text fungerar som en recension.

  -Din text är sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en recension.

  -Du följer skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

  - Du uttrycker dina åsikter om handling, huvudpersoner och budskap, samt kan ge både positiv och negativ kritik.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Filmrecension
Mucize

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback