Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Hem- och konsumentkunskap vt-22

Öjersjö Storegård 5-9, Partille · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Kunskaper om konsumentfrågor och arbete i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.

Undervisningen syftar till att kunna planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

 

Lärandemål - Vad ska du lära dig? 

Följa recept och instruktioner.

Planera ditt arbete.

Använda olika redskap.

Hygien och rengöring i köket.

Använda olika mått som  l, dl, msk, tsk och krm.

Återvinning i hemmet och hur återvinning fungerar.

 

Undervisning - Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i hemkunskapssalen där du följer recept och arbetsordningar.

Du kommer att få möta olika metoder för tillagning. 

Bidra med dina idéer och erfarenheter vid planering av innehållet.

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Hur du följer recept och instruktioner.

Hur du genomför matlagning, bakning och andra uppgifter i hemmet som att diska och plocka undan.

I samtal berätta om vad en måltid bör innehålla.

Att du kan sortera och känner till om återvinning.

 

 

 


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.

Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.

Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.

Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback