Skolbanken Logo
Skolbanken

Tal i bråkform

Blästadsskolan - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vad betyder ordet bråk på mattespråket? Hur kan du dela en pizza i lika stora delar? Hur kan man namnge delarna?

Beskrivning av arbetsområdet:

För att förstå vad delar av antal är kommer vi att arbeta laborativt med äpplen som vi delar upp på olika sätt. Därefter tittar vi på bilder av pizzor och tårtor som vi delar upp till olika många personer. Vi namnger delarna på mattespråk och skriver uttrycken. Till sist målar vi olika figurer utifrån en instruktion. 

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

  • lösa muntliga och skriftliga uppgifter där vi delar helheter i delar
  • kunna namnge delar av en hel  (halv, tredjedel, fjärdedel)

  • skriva/peka ut delarna (t ex 1/2, 1/3, 1/4)

 

Du kommer att lära dig genom:

göra laborativa övningar 

träna på att skriva bråktal på mattespråk

måla delar av figurer

arbeta enskilt och i grupp

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Vara delaktig på lektionerna


Du kommer att bedömas under arbetets gång 


Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Tal i bråkform.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback