Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MAMMAT51

Matematik - problemlösning

Norrtälje anpassad gymnasieskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Vi löser matematiska problem som kan uppkomma i vardagslivet eller i ditt kommande yrkesliv. Vi jobbar tillsammans, enskilt och digitalt.

I det här arbetsområdet kommer du att:

  • göra egna matematikuppgifter
  • skriva matematikfrågor till bilder.
  • lösa andra elevers matematikfrågor själv och tillsammans med klasskamrater.
  • diskutera och prata om uppgifterna
  • lösa uppgifter på olika sätt
  • träna på att lösa matematikproblem i datorprogram

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik, MAMMAT51.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter