Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Politiskt tal och retorik

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Politiskt tal – skriftlig och muntlig framställning Att lära sig att vara en god talare är viktigt. Det kommer säker dyka upp situationer i framtiden då ni kommer behöva hålla ett tal. Det kan vara i jobbet eller privat, tex ett informerande tal eller hyllningstal när någon fyller år eller gifter sig.

Politiskt tal – skriftlig och muntlig framställning

Att lära sig att vara en god talare är viktigt. Det kommer säker dyka upp situationer i framtiden då ni kommer behöva hålla ett tal. Det kan vara i jobbet eller privat, tex ett informerande tal eller hyllningstal när någon fyller år eller gifter sig.

Eftersom det i år är valår kommer ni under detta arbetsområde skriva ett politiskt tal. Förutom detta är en annan anledning till att ni ska göra att politiskt tal att det väl följer riktlinjerna för hur ett tal ska skrivas med en inledande del, argumenterande del och avslutande del. Ett politiskt tal innehåller även många retoriska stilfigurer såsom bildspråk, retoriska frågor och upprepningar och är formellt i språket.

Första delen i arbetsområdet kommer ägnas åt retorik dvs. att gå igenom hur strukturen på hur ett tal ska se ut, talets olika delar, olika retoriska figurer man kan (och bör) använda sig av och vi kommer även prata om vikten av kroppsspråk när man framför sitt tal. 

Andra delen i arbetsområdet blir att skriva ett eget politisk tal, i enlighet med det vi gått igenom, och till sist ska talet framföras.

 

Ni kan skriva om följande ämnen:

- Skatter – ska de sänkas eller höjas samt varför?

 - Viktigaste frågan för Sverige?

 - Energiförsörjning i Sverige 

 - Polisen, hur ska vi komma tillrätta med den resursbrist/personalbrist som är nu? 

- Om jag fick styra EU

- Sveriges viktigaste problem – hur det ska lösas?

- Världens ojämnt fördelade resurser – hur löser vi det?

- Rent vatten – en rättighet för alla?                 

- Fred på jorden!

- Eget ämne (detta måste först förankras med läraren)

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning av kort analys av ett tal
Inlämning av kort analys av ett tal
Inlämning av tal

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback