Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1: "No och jag" SA21E

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Nu är det äntligen dags för läsning igen. Den här gången ska vi läsa romanen No och jag, skriven av Délphine de Vigan.

Under veckorna 12-18 kommer vi att läsa, diskutera och analysera romanen No och jag och novellen "Tiggaren" av Sara Kadefors. Under läsningens gång gör vi två stopp och diskuterar diverse övergripande frågor men också mer specifika frågor. Ni ska också förbereda citat och frågor till dessa tillfällen. Läsningen avslutas med en romananalys. 

Material inför romananalysen kommer att finnas i classroom.

Preliminär planering:

 

Vecka

Måndag

Onsdag

12

Språket

Redovisning + introduktion roman

13

Språket/förbereda skrivuppgift/ läsning

Studiedag

14

Skriva krönika/utredande

Skriva krönika/utredande/läsning

15

Påsklov

Påsklov

16

Lov

Boksamtal 1, t.o.m. s. 102

17

Inför romananalys + läsning

“Tiggaren”

Förbereda romananalys

18

Boksamtal 2, romanen ska vara utläst

Förberedelser

Romananalys

 
 

  

 

 

 

Läroplanskopplingar

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback