Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Reportage. Åk 8. VT22 (vecka 12-16)

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Ett reportage bygger på ett möte med en eller flera människor som har något spännande att berätta. Intervjua, gör research, blanda detta med målande beskrivningar - och du har ett reportage!

Innehåll: 

Området sträcker över fem veckor.

 

Ett reportage är en text eller en film som bygger på en eller flera intervjuer. Den som gör ett reportage får vara mycket mer personligt och ha med egna intryck och infallsvinklar på ett helt annat sätt än vad ett nyhetsinslag tillåter. Fakta blandas med åsikter. Det är därför viktigt att vara medveten om hur reportage är uppbyggda. Material finns på teams för dig att ta del av, och du kommer också att få skriva uppgifter i teams. 

 

Mål & syfte

  • Vi läser exempeltexter
  • Vi övar på person- och miljöbeskrivningar
  • Du planerar en intervju
  • Du gör ett eget reportage

 

Examination

 

  • Deltagande på lektioner
  • Samtal kring exemplen
  • Det egna reportaget
  • Du skriver reportaget i uppgiften "Reportage" på Teams. Inlämning onsdag den 20 april.

 

Länkar

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Matriser i planeringen
Reportage
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback