Skolbanken Logo
Skolbanken

PRE Satelliten- Berättande med sagokort v.14-15

093271 Förskolan Klara, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Vi arbetar med språk med fokus på högläsning, berättande och symboler. Barnen har under föregående undervisningstillfällen fått lyssna till olika former av högläsning med tillhörande boksamtal. De har mött begrepp som författare, illustratör och titel. Nu är tanken under dessa veckor att barnen på ett lekfullt sätt ska få berätta med stöd av sagokort.

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Få en ökad förståelse för en berättelses struktur, att en berättelse inkluderar en inledning, karaktärer, miljöer, händelser, problem, lösningar och avslut. 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Barnen ska med stöd av sagokort få skapa sin egen berättelse. Sagokorten består av motiv med: karaktärer, miljöer och händelser.

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

"Minns ni vad vi har arbetat med under tidigare?

Kommer ni ihåg vad en författare/illustratör är för något?

"Vad tror ni att vi ska göra idag?"

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

"Vem eller vilka vill du ska vara med i din berättelse?" (karaktärer)

"Vart/i vilken miljö/plats ska de vara?"

"Vad ska de göra på platsen?" (händelse/problem)

"Vad hände sen?" (problem/lösning)

"Hur slutar din berättelse?" (avslut)

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

Vad har ni lärt er idag?

Fota av barnens bilder (sagokort) inför kommande fortsättning.

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback