Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Noveller vt 2022: Arbetsområde för Da13def

Nolskolan, Ale · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Nu är det dags för novelltävlingen och med den chansen att vinna priser! Vi läser om novellens historia och om hur en novell är uppbyggd. Vi läser en novell tillsammans och du ska sedan skriva en relationssnovell. Vi arbetar med novellen som en del av temat "sexualitet, samtycke och relationer"-undervisningen, under veckorna 11-13. Novellen skriver du på Exam under två svensklektioner vecka 13.

Instruktioner

En relations/kärleksnovell kan handla om en mängd olika slags kärlekar. Det kan vara kärleken mellan människor (man/kvinna/bästa vännen/släkting) men också kärleken till ett älskat husdjur, en favoritartist, en film m m. Vad din novell ska handla om bestämmer du, men är du osäker på vad du ska skriva om så ta hjälp av det material du får innan skrivtillfället. Vi börjar med att lära oss om novellen som genre; ursprung, storhetstid och några kända novellförfattare. Efter det går vi igenom vad som kännetecknar en novell och vi läsa en novell tillsammans. På lektionerna v 12 planerar du för att skriva novellen på det sätt som vi går igenom på lektionerna v 11. Du kan t ex använda dig av tankekartor.

Novellen skrivs sedan på Exam.net måndag-tisdag-torsdag v 13 beroende på hur era lektioner ligger i schemat. Då får du ha med dig din skrivbok med din handskrivna planering.

Tänk på att skriva med din bästa svenska: sätt ut punkt, komma, frågetecken eller andra skiljetecken som behövs, tänk på stavningen (du har stavningskontroll på i Exam) och på hur du bygger upp meningarna. Läs noga igenom din novell när du tycker att den är klar, så att du undviker olika slags slarvfel. De "hör" du oftast när du läser igenom även om du läser tyst.

Tävlingsmomentet går till som följer: svenskläraren väljer ut  de bästa novellerna i varje klass. Alla åk 8-lärare läser de utvalda och poängsätter dem. De fem bästa går till final och där är det 6-7 elever i åk 9 som läser (de anonyma) novellerna och poängsätter dem. De tre bästa vinner priser. Novellen är en del av underlaget för bedömning av kunskapskravet att "skriva berättande text".

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen
Kärleksnovell
Helhetsbedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter