Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

3

Gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi

X-Fredriksbergsskolan-OLD, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Du kommer att få lära dig om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi. Du kommer också att lära dig varifrån veckodagarna har fått sina namn.

Innehåll i undervisningen

Du ska få lära dig om nordisk mytologi och även lite kort om grekisk mytologi. Du kommer att få lära dig om olika asagudar och om en del myter som man berättade. Vet du till exempel varför veckodagarna heter som de gör?

 

För att lära dig kommer du att:

Vi kommer att arbeta med:

  • Se serien "Gudar och Badkar" på urplay.se
  • Faktainsamling/Skriva
  • Delta i samtal och diskussioner
  • Genomgångar
  • Någon tillhörande bild/teknik uppgift
  • Se avsnittet "skapelsen" från "Odens rike" ur.se
  • Läsa en text om en myt
  • Öva på att återberätta myter med hjälp av stödord/bilder
  • I små grupper kommer eleverna få dramatisera några av myterna

Begrepp

Veckodagarna, de mest kända nordiska gudarna (Oden, Tor, Freja och Frej) och några karaktärer och namn ur skapelseberättelsen (exempelvis: Asgård, Midgård, Utgård, jättar, jätten Ymer, Ask och Emla (de två första människorna) gudars namn och Yggdrasil (världsträdet).

Bedömning/reflektion 

Återberätta delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika mytologier.

Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.

Berätta varifrån några av veckodagarna har fått sina namn.

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Matriser i planeringen
SO, åk 3, ht-21, Gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback