Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utforskande arbetssätt hållbar utveckling

Lilla Skintebovägen 8 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.

Att ha ett utforskande arbetssätt på förskolan innebär att förskollärare, barnskötare och annan personal 

  • utgår från barnens frågor  
  • är lyhörda och lyssnar
  • är medupptäckare i en spännande värld tillsammans med barnen
  • ger barnen möjlighet att upptäcka och förstå samband genom att koppla egna tankar och erfarenheter till andras

Det finns många sätt att upptäcka saker på. Du kan skapa situationer där barnets alla sinnen är aktiva, gärna genom att använda olika estetiska uttrycksformer. Det kan underlätta barnens kunskapsutveckling  kunskaper som skapas i sammanhang och dialog. Använd gärna öppna frågor i samtalet med barnen. Det leder till ett undersökande och kan ge barnen möjlighet att uppmärksamma något de kanske inte sett eller upptäckt förut.

Förslag på aktiviteter

 

  • Utforska is, vatten, vatten i rörelse och luft. 
  • Experimentera och upptäck genom att utgå från barnens frågor. 
  • Ta reda på vad barnen vill lära sig om olika djur, växter eller områden i närmiljön och utforska dessa tillsammans. 
  • Sortera olika material, former och färger tillsammans med barnen. Det kan uppmärksamma barnen på olika ämnens egenskaper, likheter och olikheter. 
  • Utforska återvinningsmaterial och gör något nytt av det.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback