Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hälsa och välbefinnande - Avkoppling och vila

Lilla Skintebovägen 8 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

Att främja barns fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande kan göras på många olika sätt i förskolan. Rörelse, goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm kan bidra till detta. Det handlar även om att barnen ska få utveckla sin identitet och känna trygghet i den. De första åren lägger också en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. 

 

Arbeta med rörelse i barngruppen

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

 

I förskolan finns en unik möjlighet att inspirera till rörelseglädje tidigt i barnens liv. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, och mycket går att göra med små medel.

 

Förslag på aktiviteter

  • Planera aktiviteter där rörelse ingår. 
  • Sjung, rimma och ramsa ihop med rörelser. 
  • Fundera på hur ni kan få till naturlig rörelse både ute och inne, till exempel vid övergångar mellan olika aktiviteter eller rum. 
  • Bygg hinderbanor inne och ute där barnen exempelvis får klättra upp, krypa under eller balansera. 
  • Dansa till olika sorters musik, både ute och inne.  
  • Se över förskolans gård. Finns det något som kan utvecklas för att den ska uppmuntra till fysisk aktivitet, rörelseglädje, lek och kreativitet? 
  • Ge barnen spännande rörelseuppgifter på gården, i parken eller i skogen – spring uppför backen, hoppa över stenen o.s.v. Här kan även språkutveckling, naturvetenskap och matematiskt tänkande integreras. 
  • Ta korta promenader i närområdet även med de yngsta barnen. 
Fundera på hur du kan använda digitala verktyg för att främja rörelse genom interaktion.
 
 
Avkoppling och vila
Ofta betonar man betydelsen av rörelse för små barn, men möjligheten till vila och avkoppling är lika viktig. Barn behöver redan i förskolan lära sig att koppla av och återhämta sig. Behovet av sömn är individuellt och personalen på förskolan behöver därför vara lyhörd för barnens signaler och ha en nära dialog med barnens vårdnadshavare.
 
 
 

Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter