Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Insidan ut-känslor och värdegrund

Skepptuna skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I det här arbetsområdet kommer du att få öva på att prata om och uttrycka dina känslor. Du kommer också att få diskutera och fundera på hur man är en bra kamrat.

Detta kommer vi arbeta med:

  • Hur kan man uttrycka känslorna: glädje, vemod (att vara ledsen), ilska (att vara arg), rädsla och avsky?

  • Hur kan man visa känslor? Visar alla känslor på samma sätt?

  • Hur kan man respektera sina klasskamrater i skolan trots olikheter?

Arbetssätt:

  • Du kommer att få träna på att visa olika känslor i samarbetsövningar.

  • Du kommer att i tal, skrift och bild få beskriva känslorna glädjevemod (att vara ledsen), ilska (att vara arg), rädsla och avsky.

  • Vi kommer att samtala om hur man är en bra kamrat, och hur man visar tolerans trots olikheter.

Bedömning:

  • Att du deltar aktivt på samarbetsövningarna.
  • Att du i tal, skrift och bild kan beskriva känslorna glädjevemod (att vara ledsen), ilska (att vara arg), rädsla och avsky.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter