Skolbanken Logo
Skolbanken

Jämlikhet - allas lika värde

Villervallans förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Alla har rätt få vara som de vill, leka med vad och vem de vill, prata lika mycket, se ut och klä sig som de vill, och känna vad de vill och få bestämma om de vill vara hon, hen eller han.

Vi tittar på filmen om "Djuren på Djuris" - Jag leker vad jag vill. Efter filmen gör vi ett drama om två barn som tänker leka Kaptain America. De börjar tillverka sköldar av papper, en gör en cirkel och den andre gör en triangel...vad händer? Efter dramat pratar vi tillsammans om vem bestämmer i leken och får man leka hur man vill?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback