Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

NO år 2-3

Hjortsbergsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vatten, - finns överallt och vi kan inte överleva utan det! Vi ska lära oss om vattnet och dess olika egenskaper genom experiment och att titta på film. Vi lär oss om luftens egenskaper och om enkla lösningar och blandningar.

 

Lathund för att skapa och tilldela en planering

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper om vatten och luft.

Bedömning - vad och hur

Du ska ha kännedom om några material som sjunker och några som flyter i vatten. 
Du ska veta skillnaden på blandningar och lösningar. Även göra enkla naturvetenskapliga undersökningar. 

Du ska känna till om luftens grundläggande egenskaper.

Vi kommer att ställa enkla hypoteser och jämföra med resultatet och dokumentera på olika sätt. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att göra undersökningar med vatten och luft. 
Vi kommer att titta på filmer och läsa olika faktatexter. 
Vi kommer att undersöka vilka material som flyter respektive sjunker i vatten. 
Vi kommer att undersöka blandningar och lösningar. 
Vi kommer att försöka rena vatten. 


Läroplanskopplingar

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback