Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 12

243381 Förskolan Rönnholmsgränd 42, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Vi har sett att många barn har börjat prata mer och nu uppmuntrar vi de till det skriftspråket med hjälp av namnskyltar. 

Vad ska vi göra? 

Namnskyltarna introduceras under samlingen där vi uppmärksamma barnen att vara observanta i att kunna läsa namn som står på skylten. 

 

 
Syfte? Varför ska vi göra det? 

Språk, kommunikation och gruppering som grund till matematiska tänkande. Vilka mål ska vi arbeta mot? 

  • - intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

    - förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Under samlingen introducerar vi undervisningsaktivitet i form av lek och sång där en krokodil fångar aporna i grupp. Till exempel 5 och 5 och ett barn räknar hur mycket det blev.

 


Dokumentation - vad ska vi dokumentera?
Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen.

Vi dokumenterar nya ord/begrepp som barnen använder med koppling till matematik. 

 

Reflektion - Hur blev det? Var är vi? Ett nuläge efter förra veckan

(Kopiera frågeställningarna och klistra in i reflektionsrutan)

1. Har vi genomfört det vi planerat? ja. och det ledde till nya spår för språkutvecklingsaktiviteter. 

- Om inte, varför? Vad blev det istället? Vad blev effekten för barnen? Vad har vi för underlag som stödjer vår reflektion    av veckan?

2. Vad verkade barnen mest upptagna/intresserade av? Barnen har blivit nyfikna på hur bokstäverna blir ord/begrepp. 

3. Hände något oväntat? Vad ledde det till? Ett barn i gruppen har läst åt kompisar under samlingen och alla han inspirerades och vill lära sig att läsa som henne gör. 

4. Vad tänker vi om valet av material och plats – rummets och materialets påverkan? vi fortsätter att använda namnskylt samt böcker med enkla text för barnen att kunna upptäcka det skriftspråket ännu mer och koppla in våra projekt sagan om min kropp.  

5. Vad tänker vi om gruppsammansättningen? Vi läser med /i det storgruppen och i mindre grupper och barnen får välja när de vill lyssna på text läst av en vuxen eller läsa själva.  

6. Vad tänker vi om vårt bidrag som pedagoger? Kunde vi gjort på något annat sätt? nu har vi pedagoger bakat och låtit barnen att prova läsa åt sina kamrater. Ett strategi som har visat bra resultat. 

 

7. Hur planerar vi att gå vidare? (Nästa veckas planering) vi låter barnen fortsätta med det intresset av skriftspråket och inspirera varandra i dagliga aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback