Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Näringskedjor

Björktjära skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

För att ge dig möjlighet till ökad förståelse för hur olika saker samverkar i naturen kommer vi att lära oss mer om näringskedjor.

 Mål - Vad ska du lära dig?

 • Kunna beskriva och ge exempel på kopplingar och samband mellan olika djur och växter i naturen.

 Undervisning - Hur ska du lära dig detta?

 • Se på faktafilmer
 • Läsa faktatexter
 • Diskutera texter och filmer.
 • Skapa en egen näringspyramid.
 • Arbeta enskilt, i par, grupp och helklass. 

Viktiga begrepp

 • Näringskedja
 • Ekosystem
 • Producent
 • Konsument
 • Toppkonsument
 • Rovdjur 
 • Växtätare
 • Asätare
 • Nedbrytare

Bedömning - Vad som kommer bedömas och hur det går till

 • Delta aktivt i samtliga moment av undervisningen.
 • Beskriva muntligt och skriftligt om hur en näringskedja fungerar samt kunna ge exempel på en sådan kedja.
 • Kunna beskriva ämnesspecifika begrepp som tex. producent, konsument, toppkonsument och ekosystem.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Matriser i planeringen
Näringskedjor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback