Skolbanken Logo
Skolbanken

Stopp!

Hamnens förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Barnen behöver bli bättre på att lyssna till ett stopp och säga stopp.

Fokus vecka lyssna till stopp.

Låta barnen fundera över och svara på vad det betyder när någon säger stopp.

Låta barnen fundera över och svara på vad man ska göra när någon säger stopp.

Sätta upp stopp skylt på synlig plats i bussen för att påminna barnen om vårt arbete.

Lyssna på kompisbocken med Kanin och Igelkott.

Låta barnen träna på att säga stopp, bli inspelade och sedan se sig själva.

Leka lekar som dansstopp, ett två tre ost (stopp). Spela på trumman till vi säger stopp, "Björnen sover melodi".

Barnen får göra en stopp hand med ordet stopp under.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter