Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F - 2

Sagotema

Färentuna skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vi kommer under några veckor arbeta med sagor. Eleverna kommer att få se filmer om sagor, höra sagor, läsa sagor och skriva sagor både tillsammans med andra och enskilt.

  BEGREPP

Röd tråd, inledning/början, handling/problem/lösning och avslut/slut.

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • känner igen hur en saga är uppbyggd.

 • har utvecklat din förmåga att skriva meningar med stor bokstav , skiljetecken och mellanrum mellan orden.
 • ha provat på att skriva en egen saga med röd tråd.

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA


Vi kommer att arbeta utifrån sagomattans struktur.

 • Se filmer.
 • Ha genomgångar.
 • Skrivövningar i grupp, par och enskilt.
 • Läsa sagor enskilt 
 • Höra sagor.
 • Spela spel om sagans uppbyggnad.

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Din skrivförmåga bedöms i din saga.
 • Du visar att du känner igen en sagas struktur genom din skriftliga berättelse eller muntligt berättande.

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback