Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Litteraturhistoria - läsa litteratur

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Ni har redan gått igenom de olika epokerna med David, men nu ska vi fokusera på texter och verk från varje epok.

Lektion 1 21/3: Ni delas in i grupper och får varsin epok. Er uppgift är att skapa en läslista, dvs hitta litteratur från er epok. Ett av verken ska ni dessutom hitta ett utdrag från och tydligt förklara varför texten passar i er epok.

Lektion 2 22/3: Ni fortsätter arbeta i era grupper.

Lektion 3 28/3: Ni fortsätter arbeta i era grupper.

Lektion 4 29/3: Lektionen utgår men ni har inlämning 23.59

Lektion 5 4/4: Vi går igenom epokerna och deras respektive litteratur i helklass.

Lektion 6 5/4: Vi går igenom epokerna och deras respektive litteratur i helklass.

Lektion 7 11/4: Vi sammanställer vilka verk som hör till vilka epoker

Lektion 8: 12/4: Läxförhör där ni förväntas kunna para ihop epoker med kända verk!


Läroplanskopplingar

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Gruppuppgift - läslista för epokerna