Skolbanken Logo
Skolbanken

Utvärdering Normer och värden

Kilbergets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Utvärdering Normer och värden

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Mål :

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för att

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

 

Diskutera utifrån följande frågeställningar:

·        Leder vår undervisning till det lärande som läroplanen Lpfö 18 anger? Vad bör förbättras i undervisningen?

·        Har barnen mött det lärande som läroplanen ger dem rätt till? Vilka blir konsekvenserna för vår fortsatta undervisning

 

Svara på följande frågor:

Vart är vi nu? (Vad ser vi i barngruppen idag?)

Vart ska vi? (Vad vill vi se för utveckling i barngruppen?)

Hur gör vi? (Vilka undervisningsaktiviteter ska vi använda oss av?)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback