Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Förstå och använda tal åk 5

Gula skolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Förstå och använda tal 5.

Förmågor


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Förstå och använda tal 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter