Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vatten - kretslopp och former

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och i vilka olika former vi kan hitta vatten.

Mål för elev

Du ska kunna redogöra för vattnets olika former och ge exempel på dessa runt omkring oss.

Du ska med hjälp av bilder kunna redogöra för vattnets kretslopp.

Innehåll

Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och ser samband mellan detta och vattnets former. 

Genomförande

Du ska få göra experiment som visar på vattnets kretslopp.

Du ska få titta på regn, is och vattenånga.

Du ska med hjälp av bilder få visa vattnets kretslopp. 

Du kommer att få läsa, skriva text och se film om vattnets kretslopp.

Redovisning

Du ska klippa ut bilder och klistra dem till en bild av vattnets kretslopp.

Du ska skriva en text om vattnets former samt delta i experiment.


Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback