Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BIOBIO02

Humanfysiologi (teoriprov)

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Humanfysiologi och kroppens olika organsystem.


Läroplanskopplingar

Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.

Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.

Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.

Matriser i planeringen
Humanfysiologi (teoriprov)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback