Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Koll på NO - Fysik Rörelse och Kraft

Roslags-Kulla skola, Österåker · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att arbeta med kapitlet Rörelse och kraft. Vi kommer att utgå från Koll på No, där vi använder grundboken och Aktivitetsboken.

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Ha lärarledd information och samtal
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt, i par och i grupp
 • Se undervisningsfilm
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa
 • Utnyttja våra olika språk för att befästa kunskaper och begrepp
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp
 • Svara på faktafrågor och resonerande frågor genom tillhörande arbetsbok.

Bedömning

 • Skriftligt prov, muntliga samtal och visad förståelse under arbetsområdet (summativ och formativ bedömning används löpande).

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Matriser i planeringen
Rörelse och kraft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback