Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Energiformer och energikällor

Roslags-Kulla skola, Österåker · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Ämne: Fysik Arbetsområde: Energiformer och energikällor

Det här kommer du att få undervisning om.

Energiformer

 • Värmeenergi
 • Strålningsenergi
 • Rörelseenergi
 • Kärnenergi
 • Lägesenergi
 • Elektrisk energi
 • Kemisk energi

Energikällor

 • Solenergi
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Kärnkraft
 • Fossila bränslen
 • Biobränslen
 • Jordvärme
 • Bergvärme

 Övriga begrepp

 • Förnyelsebara energikällor
 • Icke förnyelsebara energikällor
 • Fotosyntes
 • Förbränning
 • Växthuseffekt
 • Hållbar utveckling
 • Magnetism
 • Elektricitet

 

Det här ska du lära dig.

Du ska kunna förklara och resonera kring energiformer, energiomvandlingar och energikällor samt de "övriga begrepp" som står på listan ovan

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar av begrepp, grupp/individuella övningsuppgifter där du får öva förmågan att resonera och diskutera. Vi kommer att titta på film och arbeta i par för att lära oss begreppen.

 

Dessa kunskaper kommer att bedömas:

Det som kommer att bedömas under detta arbetsområde är din förmåga att förklara och använda begrepp kopplat till energi. Förmågan att resonera och ta ställning till frågor som rör energi och energikällor kommer och att bedömas.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik - Energi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback