Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Koll på matematik 4B kap 7

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

Skala, vinklar och area

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Lyssna på och delta vid genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Arbeta i matteboken. 
 • Färdighetsträna i olika appar på iPaden och stenciler. 

Mål och bedömning

När vi är klara har du utvecklat kunskaper om:

 • Skala   tex 1:2    3:1
 • förminskning och förstoring
 • Rät vinkel   är 90°
 • spetsig vinkel
 • trubbig vinkel
 • rak vinkel är   180°
 • Area
 • uppskatta area
 • räkna ut arean på rektangel och kvadrat
 •  
 •  
 • Du kommer att lära dig:

  • när vi har genomgångar
  • när du jobbar i din bok/häfte
  • när ni löser uppgifter tillsammans
  • när du förklarar hur du tänker

   

  Du får visa att du kan:

  • i gemensamma diskussioner
  • i arbete enskilt, par grupp
  • på genomgångar
  • genom diagnosen
  •  

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen
Koll på matematik 4B kap 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter