Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRNSVAB

SvaGr2

Norrtälje Komvux, Norrtälje Komvux · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

p22

SvaGr2 2022 

 

Vecka 

Kapitel 1 

Jag trivs bäst… s. 8-23 

Övningsbok 

Grammatik 

Läxa 

skrivuppgift 

1  

 

 

 

 

 

Öppna Landskap + studietips 

 

Studietips s22-23 och 31 

 

Substantiv obestämd artikel 

 

Verb – olika verbformer 

Lästeknik, ordkunskap (substantiv och verb) 

 

"Jag trivs bäst..." 

2 

 

 

 

 

Renata och Sjökungen- återberätta sagan för varandra 

 

 

Diktanalys: ”Jag längtar” 

s. 29-33 

här/där, hit/dit 

bli eller vara 

Prepositioner (i, av, vid) 

Adjektiv 

Läsförståelse, adjektiv 

 

Sammanfattning av Renata och Sjökungen. 

 

 

 

Vecka 

Kapitel 5 

Jag och biblioteket s. 46-57 

Övningsbok 

Grammatik 

Läxa 

Skrivuppgift 

3 

 

 

 

 

 

Vårt bibliotek: Sammanfatta muntligt, s.52 i textboken. 

 

 

 

 

Ordbildning – sammansatta ord, s. 50-51 i textboken 

Substantiv och adjektiv 

Ordföljd HS, BS, SA 

Se en film hemma 

 

Börja skriv: Sammanfattning och analys av film med källhävisning 

 

4 

 

 

 

Hur använder du biblioteket? 

 

Skrivuppgift i klassrummetbiblioteket s. 54,  

Studietips s 45 och 57  

Lämna in: Sammanfattning och analys av film med källhänvisning 

 

5 

Åsa Larsson om böcker 

Hörförståelse s 56 i textboken. Diskutera, s 56. 

TALA: Återberätta en saga du hörde som liten. Halvtidstest 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Vecka 

Kapitel 10 

Vem är du? s. 100-112 

Övningsbok 

Grammatik 

Läxa/ 

Skrivuppgift 

6 

 

 

 

 

 

Sång till friheten 

 

S. 48-50 

Verb i olika tempus 

Ordkunskap 

Antonymer och synonymer 

Studietips s 96 och 112 

TALA:Berätta om en sång du hörde som liten 1 minut 

7 

 

 

 

Tänk alla miljoner år; dikt 

Du går icke ensam; dikt 

 

Artikel om Almqvist 

 

Dikt och fakta 

 

 

Tempus 

Skrivuppgift Berätta om Afzelius eller Almqvist. Ange källa. 

8 

 

 

 

 

 

Du är den ende 

 

Vem är du? s 110 textboken 

 

 

S. 50 

Verb- preteritum/perfekt 

Ordbildning, s.109 textboken 

 

 

Skrivuppgift: Vem är du? I klassrummet 

TALA: Berätta om Afzelius eller Almqvist, 3 minuter. Ange källa. 

9 

 

Repetition 

 

 

Repetera grammatik kap. 1, 5 och 10 

 

TALA: Mina bästa studietips, 2-3 min 

10 

Avslutningsprov: skriftligt och muntligt 

 

Alla klara med tala? 

 

 

10 uppgifter; 4 skriva, 4 tala. 2 skriva i klassrummet.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter