Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Vecka 13 Blåklockan Rymden och solsystemet

243721 Förskolan Vårbergsvägen 64, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?
Skapande: Att tänka noga och gå igenom material innan vi sätter igång så att vi har tillräckligt med material så att det räcker till alla. Att vi har förberett materialet så att det är lätt att ta fram. Barnen kan var med och göra lekleran (Play-doo) som de sedan använder.' Vilka nya böckerna behöver vi? Tillsamman med barnen ska vi ge dockorna namn. 

Vad ska vi göra?
Fortsätta arbetet med att görasolsystemets planeter av ballonger, tidningspapper och tapetklister. 
Använda leklera (Play-dooh) för att skapa planeter och solsystem. 
Fortsätta med bildpromenader/högläsning av de böcker som ingår i "språkutvecklande" paket som passar just vårt projekt.
Fortsätta att lyssna och titta på rymdsånger/rymdfilmer.
Möjliggöra för barnen att fortsätta med sina lekar om rymden både inne, ute på gården och i skogen.

Syfte?
Varför ska vi göra det?
Ha rolig, skaparglädje och att befästa och fördjupa barnens kunskaper om Rymden.
Att barnen utvecklar sitt ordförråd.
Att barnen leker och kommunicerar.
Att barnen ska få skapa i olika material. 

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Språk, kommunikation, lek och sampel.
Skapande och estetiska uttrycksformer 

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?
Skapande aktiviteter i smågrupper inne, ute på gården och i skogen. 
Leklera (Play-dooh) Tidningspapper, tapetklister och ballonger. Lärplatta, högtalare
Måla och rita med koppling till rymden, solsystemet  och planeterna.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 
Fokus på barnens kommunikation och frågor. Barnen lek och samspel kopplat till rymden. Skapande aktiviteter. Fånga barnens tankar och språk.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback