Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Ellära åk 7

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vad är elektricitet? Hur fungerar ett batteri? Och varför sprakar det när man tar på sig en fleecetröja? Några av de frågor vi ska fördjupa oss under detta arbetsområde. Du kommer även att undersöka och konstruera olika elektriska kretsar med batterier och lära dig hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardagliga elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Förmågor i fokus:

 • planera, genomföra och dokumentera laborationer
 • använda begrepp för att beskriva och förklara

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få öva mer på hur du arbetar säkert i en laborationssal. På lektionerna kommer du även få genomföra laborationer samt träna på att dokumentera.

Det här ska du kunna:  

 • atomens uppbyggnad
 • statisk elektricitet
 • ström, spänning, motstånd och enheterna för dessa
 • vad som påverkar ström, spänning och motståndet/resistansen
 • repellera och attrahera
 • ledare och isolator
 • ohms lag
 • elsäkerhet i hemmen
 • hur ett batteri fungerar (att elektroner flödar från minuspolen till pluspolen)
 • hur serie- och parallellkoppling påverkar lampor och batterier
 • rita kopplingsscheman
 • koppla efter kopplingsscheman

Så här får du visa dina kunskaper:

 • delta aktivt i lektioner och laborationer
 •  dokumentera på ett tydligt sätt i din skrivbok
 •  på prov och labprov

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i fysik
Uppgifter
Prov Elektricitet och Magnetism

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback