Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering avd. Körsbäret v.12

Vindö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Matematik och språk i vardagen. Genom reflektion av barnens böcker skapar vi lärotillfällen tillsammans med barnen om vad de intresserar sig för utifrån bokens innehåll kopplat till språk och matematik.

Forskning pekar på att en central byggsten för barns lärande är en utvecklad lärandeidentitet. Helsingborgs stad har beslutat att för en mer likvärdig bedömningen av förskolornas kvalité och måluppfyllelse, centralt följa upp förutsättningarna för barnen att utveckla en god lärandeidentitet.

Målkriterierna är:

för fram åsikter och tankar för att påverka sin situation

uttrycker sitt eget perspektiv och förstå andras

samspelar och samarbetar med andra

gör egna val

resonerar och provar utifrån hypoteser

fördjupar sig över tid i samma aktivitet

provar nytt

uttrycker sina inre bilder

tar initiativ till och i lek

 

Syfte

Att stimulera och väcka barnens intresse för språk och matematik. 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att utmana och utveckla barnens förkunskaper på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

 

 

 

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Barngruppen delas in i två grupper med 10 barn i Enhörningsgruppen och 9 i Ugglegruppen samt två pedagoger i varje grupp. Vi kommer träffas två gånger i veckan i grupperna.

Denna vecka kommer Enhörningsgruppen fortsätta deras tankar och idéer kring kommande projekt utifrån deras valda superhjälte som blev Blubba. Ugglegruppens intresse och arbete för Vinda fortsätter.    

 

 

 

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Berättande

Samtal och dialoger

Didaktiska frågor i vardagen

Skapande aktivitet

Experiment

 

Praxisalfabetet Ljudet  - Veckans praxisljud Nn- Bilen är svårstartad och låter " nnnnnnn ".

 

 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback