Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Ekonomi

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Ekonomi

EKONOMI

 

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

 

Examensmål

·         Genom utbildningen ska eleverna utveckla förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

 

Ämnesmål

·         Kunskaper om hur olika ekonomiska förhållanden påverkar individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll

·         Privatekonomi: Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

·         Samhällsekonomi: Ekonomiska strukturer och flöden.

 

Litteratur

Sidorna 191–197, 200–229, 238–243 i boken Perspektiv på samhället 1b samt PowerPointen ”Så styrs Sverige”. Powerpointen finns på Teams.

 

Examination

Skriftligt prov onsdagen den 4:e maj (v.18).

 

                                                                              

Efter arbetsområdets slut ska du som elev beskriva, analysera samt ge exempel till följande innehåll:

Ekonomi

·         Vad är ekonomi? (s.191–193)

o   Ekonomins centrala frågor

§  Behov

§  Resurser (produktionsfaktorer)

·         Råvaror och naturtillgångar

·         Arbete och humankapital

·         Realkapital

·         Finansiellt kapital

§  Prioriteringar

§  Resursanvändning

 

·         Privatekonomi (s. 200–213)

o   Inkomster och utgifter

§  Bruttolön och nettolön

§  Utgifter

§  Budget

o   Spara och låna

§  Långsiktigt eller kortsiktigt sparande

§  Bankkonto

§  Aktiesparande och fondsparande

§  Att låna

§  Handla på kredit

§  Banklån

§  Fast eller rörlig ränta

o   Betala räkningar

§  Vad händer om du inte betalar?

o   Du som konsument

§  Konsumentköplagen

§  Konsumenttjänstelagen

§  Konsumentkreditlagen

§  Distans- och hemförsäljning

§  Garanti, öppet köp, bytesrätt

§  ARN

 

·         Samhällsekonomi (s.194–197, 214–229, 238–243)

o   Ekonomins mål

§  BNP och ekonomisk tillväxt

§  Ekonomi och välfärd

o   Det ekonomiska kretsloppet

§  Hushåll (privatpersoner)

§  Företag och marknadskrafter

§  Banker och kreditinstitut

§  Offentlig sektor

§  Omvärlden

o   Hög- och lågkonjunktur

§  Inflation

§  Inflationens orsaker

o   Ekonomiska system

§  Centrala frågor för varje ekonomiskt system

§  Självhushållning

§  Marknadsekonomi

§  Planekonomi

§  Välfärdsmodeller:

·         konservativ välfärdsmodell

·         socialdemokratisk välfärdsmodellen (svensk välfärdsmodell)

·         liberal välfärdsmodell

o   Marknaden

§  Utbud

§  Efterfrågan

§  Jämviktspris

§  Marknadens fördelar

§  Marknadens begräsningar

o   Skatt

§  Varför skatt?

§  Olika typer av skatt

·         Inkomstskatt

·         Svartjobb

·         Arbetsgivaravgift

o   Ekonomisk politik

§  Ekonomiska politiska målen

§  Ekonomiska politiska verktyg

·         Penningpolitik

·         Finanspolitik

·         Arbetsmarknadspolitik


Läroplanskopplingar

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback