Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Ekonomi

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Ekonomi

EKONOMI

 

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

 

Examensmål

·         Genom utbildningen ska eleverna utveckla förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och problemlösning.

 

Ämnesmål

·         Kunskaper om hur olika ekonomiska förhållanden påverkar individer, grupper och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll

·         Privatekonomi: Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

·         Samhällsekonomi: Ekonomiska strukturer och flöden.

 

Litteratur

Sidorna 191–197, 200–229, 238–243 i boken Perspektiv på samhället 1b samt PowerPointen ”Så styrs Sverige”. Powerpointen finns på Teams.

 

Examination

Skriftligt prov torsdagen den 5:e maj (v.18).

 

                                                                                               

Efter arbetsområdets slut ska du som elev beskriva, analysera samt ge exempel till följande innehåll:

Ekonomi

·         Vad är ekonomi? (s.191–193)

o   Ekonomins centrala frågor

§  Behov

§  Resurser (produktionsfaktorer)

·         Råvaror och naturtillgångar

·         Arbete och humankapital

·         Realkapital

·         Finansiellt kapital

§  Prioriteringar

§  Resursanvändning

 

·         Privatekonomi (s. 200–213)

o   Inkomster och utgifter

§  Bruttolön och nettolön

§  Utgifter

§  Budget

o   Spara och låna

§  Långsiktigt eller kortsiktigt sparande

§  Bankkonto

§  Aktiesparande och fondsparande

§  Att låna

§  Handla på kredit

§  Banklån

§  Fast eller rörlig ränta

o   Betala räkningar

§  Vad händer om du inte betalar?

o   Du som konsument

§  Konsumentköplagen

§  Konsumenttjänstelagen

§  Konsumentkreditlagen

§  Distans- och hemförsäljning

§  Garanti, öppet köp, bytesrätt

§  ARN

 

·         Samhällsekonomi (s.194–197, 214–229, 238–243)

o   Ekonomins mål

§  BNP och ekonomisk tillväxt

§  Ekonomi och välfärd

o   Det ekonomiska kretsloppet

§  Hushåll (privatpersoner)

§  Företag och marknadskrafter

§  Banker och kreditinstitut

§  Offentlig sektor

§  Omvärlden

o   Hög- och lågkonjunktur

§  Inflation

§  Inflationens orsaker

o   Ekonomiska system

§  Centrala frågor för varje ekonomiskt system

§  Självhushållning

§  Marknadsekonomi

§  Planekonomi

§  Välfärdsmodeller:

·         konservativ välfärdsmodell

·         socialdemokratisk välfärdsmodellen (svensk välfärdsmodell)

·         liberal välfärdsmodell

o   Marknaden

§  Utbud

§  Efterfrågan

§  Jämviktspris

§  Marknadens fördelar

§  Marknadens begräsningar

o   Skatt

§  Varför skatt?

§  Olika typer av skatt

·         Inkomstskatt

·         Svartjobb

·         Arbetsgivaravgift

o   Ekonomisk politik

§  Ekonomiska politiska målen

§  Ekonomiska politiska verktyg

·         Penningpolitik

·         Finanspolitik

·         Arbetsmarknadspolitik


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter