Skolbanken Logo
Skolbanken

vårbruk

Diseröd fritidshem - använd inte!, Kungälv · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi planterar och ser hur det kommer att växa. Vi pratar om hur man kan odla sin egen mat.

Barnen tar med egna mjölkartonger hemifrån. Och vi planterar successivt några barn i taget. Jord har vi sedan förra året. Barnen klipper av halva kartongen, skriver namn på och fyller dem 3/4 med jord. Vi vattnar lite och sedan får de 6-7 gula ärtor som legat i blöt. Dessa putter de ner i jorden och fyller på lite jord till. Vi vattnar och ställer dem i fönstren.

Nu följer vi proceduren med deras växtsätt under kommande veckor. Sköter om dem och "pratar" med dem..

När de sen växt till sig kommer vi att skörda och klippa dem över goda knäckebröd och äta vid något mellanmål här på Sorken.

Målningarna till vår vägg som jag planerade förra veckan har vi ännu inte börjat med men det kommer!

Vi fortsätter att se korta filmer om hur man ska vara mot varandra. Och därefter samtalar vi om filmen. Vi pratar också vid samlingar om detta viktiga ämne.


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback