Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Nationalism, imperialism och första världskriget

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Genom att studera nationalism, imperialism och första världskriget ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

  • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
  • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  • Det första världskriget, dess orsak och följder.
  • Du utvecklar och prövar din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång och bedömning

Vi kommer att diskutera orsakerna till och konsekvenserna av de olika delarna av ämnesområdet samt diskutera deras återverkningar på dagens samhälle. Ett exempel på sådant diskussionsunderlag är hur bilden av nationalism förändrat över tid, dess konsekvenser och påverkan på samhället. 

Bedömningen kommer att ske genom ett prov på Första världskriget och ryska revolutionen. 

 

Arbetsgång

Vecka 12:  Första världskrigets orsaker

Frågor som vi kommer att diskutera. 

- Hur kunde nationalismen, industrialiseringen och koloniseringen orsaka att första världskriget bröt ut?

- Hur ser det ut i världen idag med nationalism? Jämför nationalismen under 1900-talets första hälft med nationalismens spridning idag. Vilka likheter och skillnader finns? 

 

Vecka 13:  Allianser och krigets händelseförlopp

Frågor som vi kommer att undersöka. 

- Vilka var de två allianserna och vilka länder var med i respektive allians?

- Vad hände under den svarta veckan?

- Vad var syftet med att ha skyttegravar?

 

Vecka 14: Konsekvenser av kriget

Frågor som vi kommer att undersöka. 

- Vad blev konsekvenserna av kriget?

 

Vecka 16: Ryska revolutionen

Målfrågor:

- Varför blev det en revolution i Ryssland?

- Vad var konsekvenserna av revolutionen? 

 

Vecka 17: Repetition och prov

Prov torsdag. Att läsa: Sid 215-238. Ej sidan: gröna rutan på sid 222 och sid 227. Historieboken finns på inläsningstjänst. Filmer om första världskriget hittar du här.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Matriser i planeringen
Historia
Uppgifter
Prov första världskriget

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback