Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Svenska, Fysik

·

Årskurs:

6

MTN Hållbar utveckling och energikällor åk 6

Dalsjöskolan 4-9, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

I det här arbetsområdet ska du få samtala och diskutera om olika energikällor och deras betydelse för energianvändningen och påverkan på miljö och klimat. Du ska också på egen hand söka fakta i olika typer av källor och resonera om källornas användbarhet.

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • ge exempel på olika energikällor och ge en enkel beskrivning av hur de fungerar
 • samtala om och diskutera fördelar och nackdelar med olika energikällor
 • diskutera de olika energikällornas påverkan på miljö och klimat
 • söka information om energi från olika faktakällor
 • förklara hur människan påverkar samspelet i naturen
 • ge exempel på hur man kan minska energiflödet med t.ex kläder, isolering

Arbetssätt

 • Titta på filmer. 
 • Genomgång av läraren.
 • Söka information om energikällor i böcker och på internet och texthäfte
 • Skriva faktatext om minst två energikällor samt värdera och hitta argument för dessa energikällors positiva och negativa egenskaper.
 • Diskutera olika energikällors påverkan på miljö och klimat. 
 • Arbeta med texthäfte, uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dina faktatexter och kunskaper om olika energikällor
 • ditt deltagande i diskussioner och svar på uppgifter
 • dina kunskaper om hur de olika energikällorna påverkar miljö och klimat
 • dina kunskaper kring energins flöde
 • dina kunskaper med ett skriftligt prov

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Energi
Uppgifter
Min energikälla
Icke förnybara energikällor
Förnybara energikällor