Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 3

Musik - Dock n Roll

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vad betyder musikens olika begrepp? Hur kan vi använda rösten på olika sätt? Låter instrumenten olika? Vad är det för skillnad på tempo och takt?

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer få träna dig i begreppen:

- tempo och takt
- klang och dynamik
- rytm
- tonhöjd
- rösten – olika sätt att använda rösten
- sound – olika instrument
- vers och refräng
- notvärden
- text – göra låt utifrån text
- framträdande – dans och show

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska få visa dina kunskaper genom att:

-  Delta under lektionerna i olika moment kopplat till serien "Dock n Roll" budskap. 
-  Muntligt beskriva hur du tolkade innehållet i filmen.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få:

- Se olika avsnitt i serien "Dock n Roll".
- Testa på olika praktiska övningar kopplat till innehållet.
- Muntligt förklara hur du tänker kring de olika lärandemålen.  


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback