Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 3

Ukulele

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi ska bekanta oss med instrumentet ukulele. Det här arbetsområdet kommer vi arbeta med under vårterminen.

Vi kommer att lära oss lite om vad de olika delarna på en ukulele heter.

Vi kommer att lära oss att spela 1-2 ackord nu i åk1- C och F. Med dessa ackord kan vi sedan spela och sjunga flera olika låtar. 

När vi spelar kommer vi att använda oss av kunskaper från tidigare arbetsområdet . 

Vi kommer också titta på hur man läser av en ackordtabell, så att man vet vart man ska sätta fingrarna.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback