Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Ekonomins grunder - Samhällsekonomi

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Samhällsekonomi handlar i stort om hur samhället använder sina resurser. Ekonomi är viktigt för att vårt samhälle ska kunna fungera. Den påverkar oss på många olika sätt, allt ifrån mjölken vi köper i affären till statsbudgeten. I detta moment ska vi gå igenom viktiga delar som samhällsekonomin utgörs av. Vi lär oss begrepp som samhällsaktörer, ekonomiska kretslopp och ekonomiska system. Vi får dessutom veta vad skatt och BNP är för något.

Arbetsgång:

 • Genomgångar+ frågor
 • Filmer och frågor
 • Texter och frågor
 • Begreppslista+ Quizlet och kahoot
 • Rita/måla ekonomiska kretsloppet i grupper

Efter avslutat arbetsområde vill jag att du ska...

 • Visa att du förstår på vilka olika sätt ekonomi är viktigt för att vårt samhälle ska kunna fungera
 • Kunna redogöra för hur ekonomin påverkar oss som individer i samhället och hur vi som individer påverkar ekonomin på olika sätt
 • Kunna viktiga ekonomiska begrepp så som samhällsaktörer, ekonomiska system, valuta, värde, marknad, BNP, offentlig sektor, privat sektor m.m.
 • Visa att du förstår vad som menas med ekonomiska kretslopp samt kunna resonera kritiskt kring modellen
 • Kunna redogöra för viktiga delar som samhällsekonomin. T ex veta vad som menas med statsbudget, skattesystem, kommun, region m.m.
 • Visa att du förstår vad skatt är och känna till olika typer av skatt samt ha en förståelse för hur våra gemensamma pengar används och fördelas i välfärdsstaten Sverige
 • Visa att du förstår vad hur svenska välfärdsstrukturer och fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.
 • Veta hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman(ekonomiska kretsloppet)
 • Ha en förståelse för hur den globaliserade världen påverkar den svenska ekonomin
 • Du ska veta vad som menas med linjär och cirkulär ekonomi

Bedömning: 

 • Prov eller inlämning, beroende på klassens val

Provet är vecka 16 torsdag


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback