Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GYSAAH

Gymnasiesärskolearbete inom vård och omsorg

Höghammargymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Med gymnasiesärskolearbetet knyter eleverna på de nationella programmen ihop sin utbildning. Med arbetet visar eleven att hon eller han är förberedd för det yrkesområde som gäller för programmet.

Mål för gymnasiesärskolearbetet

Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Gymnasiesärskolearbete, äldreomsorg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback