Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Sannilikhet och statistik

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Hur stor är chansen att vinna på Lotto?

Tidsperiod

v 13 till v 19

Lärandemål 

Du ska kunna:

·        Undersöka och resonera kring begreppet sannolikhet samt uttrycka sannolikhet i bråkform och procentform

·       Utföra beräkningar av sannolikhet för en händelse och för flera oberoende händelser

·       Tolka och använda olika sorters diagram för att beskriva samband

·       Resonera och argumentera kring missvisande statistik

·       Undersöka och beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram

·       Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. 

Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

 

Kunskapskraven

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. 

Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt. 

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

Eleven kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Hur ska vi nå mål?

Genomgång på tavlan inför varje del moment.

Detaljerad planering för hela perioden med de uppgifter elever ska lösa hemma.

Länk till "youtube" klipp som är kopplade till boken för varje delmoment. 

Presentation av momentet via Teams med förklaringar och lösningar till olika uppgifter.

Instuderingsfrågor inför varje prov via Teams. 

Vi går genom de uppgifter elever väljer på tavlan och diskutera olika lösningar med bedömning av dessa lösningar.

Vid frågor om lösningar kan elever kontakta undervisande lärare alla dagar i veckan fram till kl. 19:30.

Planering har skickats till både elever och vårdnadshavare via mail.

 

Länk: Ljudfiler, träna begrepp och test:

https://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/6-sannolikhet

 

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av prov v 12 samt vid lektionstillfällen då elever är aktiva vid diskussioner av olika lösningsmetoder och grupparbete. 

 

Planering 

Alla elever få planering i pappersform.

Glöm inte att du ska förklara alla dina lösningar på steg 3 och 4 .

·        

 

 

                                    Lös följande uppgifter och se till att du inte ligger efter med läxa                                    

Klipp

 

v. 13

6.1 Hur stor är sannolikheten

Läs s. 262 - 268

 

6.2 Sannolikhet i flera steg

Läs s. 270 - 275

Länk: Uppgifter:

6001, 6003, 6004, 6008, 6009, 6011 - 6013, 6016 - 6018, 6022, 6023, 6025, 6026, 6029, 6030, 6031, 6033, 6035

https://www.youtube.com/watch?v=mjfNJYZivVo

 

https://www.youtube.com/watch?v=DH99qqnoYB4

 

 

v. 14

6.3 Tabeller och diagram

Läs s. 277 - 284

 

6.4 Relativ frekvens

Läs s. 286 - 292

Uppgifter:

6037, 6038, 6039, 6042 - 6044, 6048, 6049, 6052, 6053, 6055, 6057,6058, 6060, 6061, 6063, 6064, 6066, 6067

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UpAHEJawBI&list=PLUJvJtNFQgW1LRXXAXMHHwLAf4jUVAv8o&index=32

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qmu6TROFJI&list=PLUJvJtNFQgW1LRXXAXMHHwLAf4jUVAv8o&index=33

 

 

 

v. 16

6.5 Cirkeldiagram s. 293 - 296

Läs s.297 - 298

Blandade uppgifter s. 299 - 300

 

Uppgifter:

6069, 6071, 6072, 6073, 6075, 6076, 6078, 6079

Träna mera s. 302 - 303

https://www.youtube.com/watch?v=gQIfeKAPFwI&list=PLUJvJtNFQgW1LRXXAXMHHwLAf4jUVAv8o&index=34

 

 

 

 

v. 17

Repetitionsuppgifter inför provet

 

Repetitionsuppgifter inför provet

 

Repetitionsuppgifter inför provet

 

 

v. 19

 

Prov( tis + ons)

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback