Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Midterm Eng5 VT22

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Midterm test reading and listening


Läroplanskopplingar

Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  

Händelser och händelseförlopp. 

Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 

Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier. 

Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. 

Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  

Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  

Matriser i planeringen
Midterm 2 ENG5 VT22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback