Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntlig presentation av ett fritt ämne åk7

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Du håller en muntlig presentation om ett valfritt ämne, exempelvis ett minne, förebild, favoritartist eller husdjur.

Syfte

 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om olika ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Konkretisering

 • Genomgång på hur man gör en muntlig presentation.
 • Eget arbete med förberedelser för den egna presentationen.

Undervisning/arbetssätt

Eleven:

 • får en genomgång på hur man lyckas med en muntlig presentation.
 • bestämmer själv det ämne hon/han vill presentera.
 •  tar reda på det som behövs för presentationen.
 • arbetar med ett presentationsprogram, om man så vill.
 • skriver stödord, samt övar på sin presentation.

Bedömning

 • Den muntliga presentationen bedöms med hjälp av en matris.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ämnesmatris svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback