Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagovärld - Ekängens skolor - FRITIDSHEM

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Eleverna får möjlighet att skapa fram med olika material en värld från en sagofilm.

Fokusområde/arbetsområde: Sagor och berättelser

Tidsram: v.12-18

Arbetslag/avdelning: Björken

Syfte

 

Utmana eleverna att våga prova och hitta olika lösningar.

Få eleverna att våga använda sin fantasi och kreativitet

Öka elevernas läsintresse

 

Lärandemål

 

Eleverna ska träna på att prova sina idéer.

Eleverna ska träna på att omsätta idéer till handling.

Eleverna ska få kunskap om olika texttyper.

 

 

Arbetssätt

Eleverna ska få samarbeta i grupp med att skapa en värld från en sagofilm och ställa ut i glasskåpet.

Eleverna ska först i gruppen få samtala och planera fram hur sagovärlden efter en sagofilm ska se ut med hjälp av tankekarta och Ipad. Tanken är att de ska efterlikna händelser ur filmen/filmerna

Eleverna ska efter tankekartan skapa fram bakgrund och botten/mark med hjälp av material som tex sten, sand, grus samt papper och färg. 

Eleverna ska sedan få skapa figurer som efterliknar karaktärer och saker från sagofilmen med gips, gipsfigurer, olika sorter av lera, vaddkulor, tyg, kartong och mm

Vi ska samtala om olika texttyper och ge exempel.

När skapandet är klart ska eleverna tillsammans i sin grupp skriva en beskrivande eller en berättande text till sin sagovärld som ska synliggöras vid glasskåpet.

Eleverna ska få läsa alla gruppers texter och beskriva vilken texttyper det är. 

 

Utvärdering och analys

 

Utvärdera elevernas tillvägagångsätt att skapa med hjälp av tankekarta.

Vi ska observera hur eleverna kommunicerar och hittar sina lösningar.

Utvärdera med hjälp av elevernas texter. Vi ska samtala i storgrupp och lyssna in vad eleverna själva har upplevt vad som har varit en utmaning och vilka texttyper de har läst vid skåpen.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback