Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Musik, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Våren åk 1

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Man säger att naturen vaknar när våren kommer. Många människor säger också att de "vaknar upp" efter vintern. Varför tror du att man säger så?

Mål

När vi arbetat klart med tema våren ska du kunna:

 • Beskriva årstidsväxlingar i naturen när det blir vår (typiska vårtecken)
 • känna ingen trädens knoppar i vår närmiljö
 • känna igen och namnge några vanliga vårblommor
 • namnge årets vårmånader
 • känna till vad våren innebär för djuren
 • känna till några av vårens högtider

 

Undervisning

Vi kommer att lära oss genom att:

 • se filmer
 • läsa och skriva faktatexter
 • gå på vårpromenad och undersöka naturen
 • skriva vårdikter
 • sjunga vårsånger
 • skriva berättelser om "Knoppisar"
 

Bedömning

I arbetet med våren kommer jag att bedöma din förmåga att...

 • Beskriva årstidsväxlingar i naturen när det blir vår (typiska vårtecken)
 • känna ingen trädens knoppar i vår närmiljö
 • känna igen och namnge några vanliga vårblommor
 • namnge årets vårmånader
 • berätta om vad våren innebär för något djur
 • känna till några av vårens högtider

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback