Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

planeringsmall 4-6

Ulleviskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

*Här skriver du kort om undervisningens innehåll.*

Begrepp (vilka begrepp som ni arbetar med)

 

Bedömning (hur ska eleverna bedömas, inlämning, prov etc)

 

Elevinflytande (på vilket sätt har eleverna inflytande över undervisningen)

 

Utvärdering (hur kommer läraren och eleverna att utvärdera undervisningen)

 

Veckoplanering (vad jobbar ni med under veckorna)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter