Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Vi skapar affischer!

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Under detta moment kommer du att få ta reda på hur en tilltalande affisch är konstruerad. Hur mycket text ska man ha? Hur stora ska bilderna vara? Vilka färger passar bäst? Sen ska du få skapa en egen affisch som ska sättas upp på skolan!

Syfte/n för arbetsområdet:

Är att få förståelse för hur läsning kan gynna vår hälsa och öka vår kunskap/ordförråd, och hur för mycket spel och lek med mobilen kan få motsatt effekt. Att det förutom fördelar även finns risker med den ökade digitaliseringen. Syftet är även att få chansen att arbeta problemlösande i samspel med andra elever (Se utdrag ur kursplanen nedan).

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Se utdrag ur kursplanen nedan.

Kunskapskrav

Se utdrag ur kursplanen nedan.

Konkretisering av kunskapskraven

Efter detta moment ska du kunna:

- Framställa en affisch som kommunicerar ett budskap: Att vi ska läsa mer och använda mobiler/Ipads mindre.

- Under arbetets gång ska du välja färger, former och bilder så det blir en tilltalande helhet. En affisch man lägger märke till där budskapet syns tydligt.

- Utveckla idéer och föra arbetsprocessen framåt. Det är bra att våga prova sig fram, göra många olika skisser och så vidare.

- Resonera kring vad som blev bra och vad som kan utvecklas i det egna bildskapandet.

- Analysera andra affischer (propaganda affischer angående rökning) och argumentera för vilken ni i grupp tycker är bäst respektive sämst.

Undervisning och bedömning

På lektionerna kommer vi att:

- Studera hur man skriver text som syns, färgval, hur en affisch är uppbyggd.

- Analysera affischer mot rökning i grupp, vilken är bäst/sämst och varför tycker ni så?

- Arbeta praktiskt med att skapa affischer med hjälp av collage, ljusbord, tusch och färgpennor.

 

Bedömning:

- Din process hur du arbetar och utvecklar idéer.

- Din färdiga affisch som du skapat själv eller i grupp med andra (valfritt).

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback